Instigo Eesti OÜ on konsultatsiooniettevõte, mis on keskendunud militaar-, korrakaitse ja lennunduse valdkonnas olevate ettevõtete nõustamisele. Osutame teenuseid peamiselt sellistele ettevõtetele nagu Thales (alates 2000), Thales Raytheon (alates 2008) ja Agusta Westland (alates 2003)

Meie peamine eesmärk on aidata meie partneritel jõuda Eesti lõppkliendini. Toetame oma partnerite müügitegevust ja anname neile asja- ja ajakohast teavet Eesti turu kohta. Instigo Eesti pädevusest oma valdkonnas annab tunnistust tulemusrikas koostöö rahvusvaheliste partneritega.