Instigo Eesti OÜ on peamiselt suurte välismaiste militaarvaldkonna ettevõtete koostööpartner Eestis. Olles kohapeal lõpptarbijale lähedal, hoiame kokku mõlema poole aega, vähendame kulutusi ning tagame mõlemale poolele parema suhtluskanali.

Osutame teenuseid peamiselt sellistele suurkorporatsioonidele nagu Thales (alates 2000), Thales Raytheon (alates 2008) ja Agusta Westland (alates 2003). Lisaks suurtele, on meie tooteportfellis väiksemad, oma valdkonnas arvestatavad ettevõtted. Seetõttu palume huvi korral spetsiifiste toodete osas võtta meiega ühendust.

Kodumaiste klientide paremaks teeninduseks oleme loonud kohapealse elutsükli toetuse võimekuse.

Instigo Arsenal - life cycle support packages